Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm
+46 (0)8 667 32 20

Intranet Quiz – Öka aktiviteten på ert intranät

Informera och utbilda era medarbetare på ett mer underhållande sätt
Vill ni öka aktiviteten på ert intranät?
Förpacka statistik och information på ett mer levande sätt?
Få fler engagerande och välinformerade medarbetare?
Vår produkt Intranet Quiz är specialanpassad för just dessa ändamål.

Lojal och välinformerad personal är de bästa budbärarna för ett företags varumärke och det är viktigt att ett intranät lever upp till medarbetarnas förväntningar. Vi har en produkt som är specialanpassad för att informera och utbilda medarbetare på ett engagerande och underhållande sätt.

Mätbara kampanjer

Med Intranet Quiz kan ni lösa flera av era problem med en och samma produkt. Oavsett om ni vill öka aktiviteten på intranätet, se till att fler tar del av information om företaget eller veta vad medarbetarna egentligen vet om er så kan vi hjälpa er med det.

Kanske kan ni locka medarbetarna att logga in på intranätet oftare med quiztävlingar, där frågorna handlar om företaget? Eller varför inte förpacka trista policydokument på ett mer inspirerande sätt, vilket gör att fler tar del av dem och faktiskt lär sig vad som står i dem?

Förutom att ni erbjuder en lustfylld aktivitet och förhoppningsvis stärker den positiva bilden av företaget hos era medarbetare får ni även tillgång till omfattande statistik – vilka var med, hur många har deltagit, vilka frågor hade deltagarna lätt eller svårt med? Detta ger möjlighet till analys om vad medarbetarna kan om företaget, vad som verkligen har gått fram och vad som behöver förbättras i den interna kommunikationen. Gamificationinslagen som poäng, topplistor, belöningar och olika nivåer gör det lockande att spela och lära sig gång på gång och det går även att utmana sina kollegor för att jämföra sina kunskaper och sprida informationen.

Vi har flerårig erfarenhet från våra kunders intranätsaktiviteter och kan hjälpa er att komma fram till hur ni uppnår ert syfte och löser just era problem.

Vi har även tagit fram en demoquiz som visar en del av de många olika variationsmöjligheterna med Intranet Quiz. Självklart anpassas frågor, bilder, video och grafisk profil efter ert specifika syfte vid ett samarbete.

Vi har aldrig haft så många unika besökare på vårt intranät som när vi gjorde vårt senaste quiz-utskick. Responsen har hittills varit makalöst bra. Sedan bygger också frågorna på information om företaget, så vi förenar nytta med nöje.”
Niklas Westman, informationschef ThorenGruppen

Demo – det här är ett exempel på Code of Conduct

MillionMind’s platform is not a simply a fun quiz. To me it is a knowledge transfer tool utilizing gamification properties, and it has proven to be very effective.

David Wolgers

ASSA ABLOY

Några av våra cases

Case: Folksam – Quiz som årsredogörelse till medarbetare
Case: ThorenGruppen – mer engagemang på intranätet med quiz
Case: ASSA ABLOY – 20th Anniversary
Case: Vasakronan – Code of Conduct & andra policydokument
Case: Vasakronan – Code of Conduct & andra policydokument

KOMMUNIKATION GENOM GAMIFICATION

Vi använder oss av gamification som kommunikationsform. De fängslande inslagen, inspirerade av spelvärlden, gör att medarbetarna i högre grad genomför aktiviteten, tar till sig olika budskap bättre och kommer ihåg informationen längre.
Vi vet att gamification är ett effektivt sätt att stärka ett företags värderingar, nyckelvärden och mjuka värderingar hos medarbetare. Med Intranet Quiz skapar ni innehåll som blir mer lustfyllt att ta del av och som ger högre engagemang hos deltagarna. Antalet inloggningar ökar, man stannar kvar längre inne på intranätet och det skapas ofta en positiv intern dialog inom företaget. Dessutom är produkten ypperlig för olika typer av personalutbildning – allt från lättsamma tester till flerstegsutbildningar med certifiering.

Många olika frågetyper för ökad variation

Vi har ett brett utbud av olika frågetyper som ökar engagemanget, variationsmöjligheterna och möjligheten att pedagogiskt uttrycka sig. Allt från att peka ut en stad på en karta, se ett videoklipp till att sortera historiska händelser i kronologisk ordning. Se nedan våra åtta olika frågetyper.

Utförlig statistik

Intranet Quiz är speciellt framtagen för att med hjälp av omfattande statistik göra framgången för en kampanj mätbar. Förutom tillgång till de uppgifter som deltagarna anger (t.ex. namn och e-postadress, ni väljer själva vad ni vill fråga efter) mäts bland annat hur många spel som har genomförts, hur mycket quizet har spridits viralt och i detalj hur alla har svarat på frågorna. Detta ger möjlighet till analys av deltagarnas kunskaper – vad är tydligt och vad behöver kommuniceras på ett bättre sätt?

Förändringsarbete

Utbildning

Information

Produktlansering

Introduktion

Etik, moral, CSR

Evenemang

Tävlingar

Skapa egna frågor kring företagets varumärke

Möjlighet att anpassa design efter egen grafisk profil

Åtta olika frågetyper för ökade variationsmöjligheter med bild, ljud och videomöjligheter

Fullständig statistik: Vad svarade medarbetarna på frågorna, vilka svarade o.s.v.?

Topplistor, poäng, belöningar, olika nivåer och andra gamificationinslag

Fungerar i mobil (responsivt) och desktop

Utmaningsfunktionen för viral spridning

Support & hosting (via Amazon Web Service)

Publicering på Facebook, hemsida eller blogg

Språkstöd (SE, EN, DE, ES, NL, IT, FR, NO, FI, DK)

Kontakta oss!

Olav Törnblom

Telefon: 070 219 04 06
E-post: olav@millionmind.com
Adress: Hornsgatan 80, Stockholm