Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm
+46 (0)8 667 32 20

Case: Metro – nativekampanj för Mr Green

KUND

PERIOD

Oktober, 2016

UPPDRAG

Metro investerade under september månad i en årslicens som ett led i sin storsatsning på branded content. De gjorde en rejäl rivstart i användningen av sitt nya native-verktyg genom att genomföra en omfattande kampanj, som kom att kallas ”Quizresan”, i samarbete med onlinecasinot Mr Green. Utmaningen låg i att tillsammans med annonsören skapa ett innehåll som lockar läsarna att bli aktiva användare, snarare än passiva mottagare.

LÖSNING

Tillsammans med Mr Green genomförde Metro i en intensiv satsning kampanjen ”Quizresan” där de under en månad publicerade två triviaquizer om dagen. Quizerna, med Mr Green-profil och -layout och frågor producerade av Metros branded contentavdelning, hade vitt skilda teman och de populäraste behandlade så olika ämnen som Harry Potter, katter och svåra svenska ord. Quizerna publicerades på Metros hemsida, med native-markering, tillsammans med resultatlistor över toppresultaten på varje enskilt quiz. Metro satsade också på att nå ut i sociala medier, och kampanjen marknadsfördes därför även på Metros Facebooksida.

resultat

Totalt publicerades över 50 quizer som tillsammans genererade ungefär 65 000 spel. Många användare blev ”bitna” och klickade vidare från ett quiz till nästa, och tillbringade på så sätt avsevärt längre tid på sajen, trots att det inte fanns något incitament i form av priser och/eller någon form av bonus.

”Alla pratar om gamification just nu och vi tror att det här är framtiden för branded content.” Tomas Lundin, Commercial Editor på Metro

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.