Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm
+46 (0)8 667 32 20

Case: Code of Conduct – intern certifiering av ASSA ABLOYs medarbetare

KUND

ASSA ABLOY

PERIOD

2015- 2017

UPPDRAG

Hur får man fler medarbetare att läsa och ta till sig uppförandekoden (Code of Conduct) och inte uppfatta den som tråkig och svårbegriplig?

LÖSNING

Utifrån policydokumentet Code of Conduct skapade ASSA ABLOY 20 frågor och publicerade dem i vår produkt Academy Quiz. Testet publicerades sedan på deras intranät som en digital certifiering som medarbetarna utmanades att ta. För att klara testet krävs alla rätt på frågorna. Testet består av tio frågor som slumpas in från databasen. På så vis får man nya frågor varje gång man spelar. De som klarar certifieringen får ett digitalt diplom skickat till sin e-post med namn, datum och ett bevis på att testet är godkänt.

ASSA ABLOY har också vid flera tillfällen suttit i grupp och diskuterat värdegrunden och syftet med dokumentet och sedan  avslutat med att göra testet tillsammans på en stor projektor.

resultat

ASSA ABLOY har sett att fler tar del av policydokumentet än tidigare och att medarbetarna upplever upplägget som mer intressant och lärorikt. Academy Quiz tillämpar aktiv inlärning vilket gör att det är lättare att komma ihåg informationen än när man enbart läser den i ett statiskt dokument, där man är passiv i inlärningsprocessen.

Det faktum att ASSA ABLOY har förlängt licensen två år i rad ser vi också som ett bevis på att upplägget är uppskattat.

MillionMind’s platform is not a simply a fun quiz. To me it is a knowledge transfer tool utilizing gamification properties, and it has proven to be very effective. David Wolgers, ASSA Abloy.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.